Строителна химия

 

ПРОДУКТИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Ceresit - Лепила и шпакловки за топлоизолация

Ceresit - грундиращи бои

Ceresit - фасадни бои

Ceresit - фасадни мазилки

Ceresit - аксесоари за топлоизолация

Weber - Лепила и шпакловки за топлоизолация

Weber - грундове за мазилка

Weber - фасадни бои

Weber - фасадни мазилки

Weber - аксесоари за топлоизолациия

ЛЕПИЛА ЗА ПЛОЧКИ И ФУГИРАЩИ СМЕСИ

Лепило за плочки Ceresit CM 11 PLUS

Лепило за плочки Ceresit CM 12

Лепило за плочки Ceresit СМ 16 Бяло

Лепило за плочки Ceresit CM 17

Фугираща смес Ceresit CE40 Aquastatic - 32 цвята

Лепило за плочки webercol стандарт

Лепило за плочки webercol флекс

Лепило за плочки webercol профи

Лепило за плочки webercol грес

Фугираща смес webercolor Premium