ВСЯКА ПОКУПКА ВОДИ КЪМ НАГРАДА - Кнауф Инсулейшън

 

Награда се получава при закупени 3, 5, 10, 15 или 20 палета стъклена минерална вата Кнауф Инсулейшън. Могат да се комбинират няколко покупки за натрупване на необходимия брой палети.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Продуктите, участващи в играта са: продуктова гама NatuRoll, продуктова гама Classic, продуктова гама TP, продуктова гама Unifit, продуктова гама Akustik. Закупете най-малко 3 палетa стъклена минерална вата Кнауф Инсулейшън с Ecose® Technology в рамките
на периода на кампанията 01.10.2022 - 31.10.2022 г.

Необходимо е да изпратите на регионалните търговски представители на Кнауф Инсулейшън
снимана или сканирана фактура като доказателство за покупката по Viber или на Email.

Григор Митров - София и регион София: +359 882 29 04 58 | grigor.mitrov@knaufinsulation.com
Росен Съръгеров - Северна България: +359 888 22 45 29 | rosen.saragerov@knaufinsulation.com
Александър Зафиров - Южна България: +359 882 47 86 22 | aleksandar.zafirov@knaufinsulation.com

Фактурите трябва да бъдат изпратени най-късно до 04.11.2022 г.

В кампанията участват всички фактури издадени след 15.09.2022 г. включително.

Наградите ще бъдат доставяни до 30 дни след приключване на кампанията.